fredag 19 januari 2018

"Avslut"

Nu lägger jag ned den här bloggen.
Min nya blogg finns på en annan adress. Kontakta mig för mera information.

måndag 15 januari 2018

Dagens citat

"Två grundförutsättningar när det gäller drömforskningen är: 1) att drömmen skall behandlas som ett faktum, om vilket man inte bör ha någon annan förutfattad åsikt än att den på något sätt har en mening; 2) att drömmen är ett specifikt uttryck för det omedvetna." (s. 32)

"(...) allting, vad det vara må, som vi har hört eller upplevat, kan bli subliminalt, dvs. glida över i det omedvetna." (s. 39)

"Ingen drömsymbol kan ses isolerad från den individ som drömmer den, och det existerar ingen bestämd eller färdig tolkning av någon dröm." (s. 53)

"Sinnesförnimmelsen talar om för oss att något finns, tanken upplyser oss om vad det är. Känslan avgör om det behagar oss eller inte; intuitionen talar om varur det kommer och vart det leder." (s. 60)

"Jung har påpekat att individens medvetna ego kastar en skugga, som innehåller personlighetens dolda, förträngda och ofördelaktiga eller obehagliga sidor." (s. 118)

"Skuggan, eller mörkersidan, innehåller för det mesta värden som det medvetna livet behöver, men som är för handen i en form som är svår att förena med ens liv." (s. 170)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad eller oförstådd." (s. 173)

"(...) synkronicitet. Med denna term menas 'ett meningsfullt sammanträffande' av yttre och inre händelser, utan kausalsammanhang." (s. 210)

"(...) om alla människor har gemensamma nedärvda mönster för sitt emotionella och mentala beteende (vilka Jung kallade arketyperna), så är det bara att vänta, att man finner deras verkningar (symboliska fantasier, tankar och handlingar) på praktiskt taget varje fält av mänsklig verksamhet." (s. 304) 

(Ur "Människan och hennes symboler" av Carl Gustav Jung m.fl., Forum 1992.)

söndag 14 januari 2018

Födelsedag


I dag firar jag Faye Dunaway. Här i ett klipp ur Polanskis mästerverk "Chinatown". 

lördag 13 januari 2018

Födelsedag


I dag firar jag Hanna Pauli. Ovan ses "Frukostdags". En lysande målning. Briljant. 

fredag 12 januari 2018

Vi vet hur det gick

Detta datum för 52 år sedan:


torsdag 11 januari 2018

Födelsedag


I dag firar jag Oskar Andersson. Han var ett geni. Men hans sorts humor var långt före hans tid. Många år senare skulle han ha kunnat göra succé i en tidning som Mad

onsdag 10 januari 2018

Dagens citat

"Glädje
Sorg
Rädsla/oro
Vrede 

För mig räcker det med dessa fyra för att kunna förklara de flesta känslor vi upplever." (s. 10)

"Du kan inte styra över dina känslor. (...) du kan välja var du ska lägga fokus." (s. 19)

"Den dag du vågar ge upp en hopplös kamp blir vreden till sorg." (s. 41)

"Vreden skapar avstånd, men sorgen väcker omsorg." (s. 46)

"Symptomen på undanträngd sorg liknar dem som vi ser vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller personlighetsstörning. Den undanträngda sorgen kan leda till depression." (s. 59)

"Om du kan nöja dig med att säga vad du känner utan att förklara hur det ska uppfattas kommer dina relationer att fungera bättre." (s. 108)

(Ur Ilse Sands bok "Hitta nya vägar i känslornas labyrint", Libris 2017)