torsdag 31 mars 2016

Dagens citat

"En självbestämmande person uppvisar, enligt Berne, 'frigörelse eller återvinnande av tre förmågor: förmåga till medvetenhet, spontanitet och intimitet'." (s. 259)

"En person som är medveten är helt närvarande och fullt medveten. Hans kropp och sinne reagerar gemensamt här och nu - hans kropp gör inte en sak medan hans själ koncentreras på annat." (s. 259)

"En spontan person accepterar sin Förälder och sitt Barn och fattar egna beslut hellre än att förlita sig på ödet." (s. 260)

"När en person utvecklar sin förmåga till intimitet blir han mer öppen. Han lär sig 'släppa loss' och visar mer av sig själv genom att kasta en del av sina masker - dock alltid under kontroll av sin Vuxen. Han slutar genomföra transaktioner som förhindrar närhet - undviker att nedvärdera sig själv eller andra, undviker korstransaktioner och spel." (s. 261) 

(Ur Muriel James' och Dorothy Jongewards bok "TA - en metod att leva lättare : transaktionsanalys med gestaltexperiment", 1977.)

onsdag 30 mars 2016

Dagens citat

"Outsidern är en person som 'ser för djupt och för mycket', som Colin Wilson uttryckte det, som är känsligare än genomsnittsmänniskan och mer i kontakt med det omedvetna (sitt personliga omedvetna liksom troligen sin tids kollektiva omedvetna), och som därför inte kan acceptera sin kulturs normala livsmönster. Outsidern, med andra ord, är en människa vars upplevelse av existensen sammanfaller med den som nästan alla samtidens mer betydande författare, konstnärer och filmskapare givit uttryck åt i sina verk." (s. 16)

(Ur Claes Janssens "Personlig dialektik : självcensur, outsiderupplevelser och integration", 2. uppl., 1981.)

tisdag 29 mars 2016

Dagens citat

"De flesta icke-kreativa människor har en kardinalegenskap gemensam: de är passiva. De reagerar på situationer och händelser i stället för att kreativt agera för att framtvinga nya villkor och situationer." (s. 45) 

"Att leva kreativt innebär att man gör det intensiva engagemanget till ett konstant tillstånd." (s. 66)

(Ur Eugene Raudsepps bok "Kreativitetsboken", 1983)

måndag 28 mars 2016

Dagens citat

"Du kan inte utvecklas och du får aldrig någon ny tanke, därför att du alltid bara har tagit och aldrig har givit. Du har bara slevat i dig det som andra har ställt fram åt dig fixt och färdigt." (s. 55)

"Du är rädd för att tänka, Lille Man, därför att verkligt tänkande är förenat med kroppsliga känslor; och du är rädd för din kropp, Lille Man." (s. 72) 

"(...) den dödliga rädslan för det levande inom dig. En rädsla som får dig på avigvägar även om du skulle börja korrekt." (s. 104) 

(Ur Wilhelm Reichs bok "Lyssna, Lille Man! : tal till den lille mannen", 1984)

söndag 27 mars 2016

Bön om förlåtelse

"Jag bekänner inför dig, 
helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord och
gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår 
och har del i världens bortvändhet från dig.
Därför ber jag om hjälp att se
och bryta med mina synder.
Förlåt mig för Jesu Kristi skull."

(Ur Den svenska Psalmboken, 2003)

Dagens citat

"Lyckan hör samman med en ökning av vitaliteten, intensiteten hos tankar och känslor, och produktiviteten; olyckan hör samman med en minskning av dessa förmågor och funktioner." (s. 154)

(Ur Erich Fromms bok "Är människan ond eller god?", 3. uppl. från 1982.)

lördag 26 mars 2016

Dagens citat

"Vi skapar utifrån ett problem; författaren och konstnären lägger inte fram svar utan deras skapande sker som en upplevelse av att någonting i dem försöker komma fram (...)" (s. 177)

"(...) mycket av det som är värdefullt i livet får vi bara om vi inte knuffar på, det kommer stilla när vi inte hetsar eller kräver, kommer inte därför att det drivs på bakifrån eller lockas framifrån. Det bara dyker upp tyst därför att vi är tillsammans." (s. 333)

(Ur Rollo Mays bok "Kärlek och vilja", pocketupplagan 1986.)

fredag 25 mars 2016

Dagens citat

"Meningen med livet är att betyda något - att räknas, att stå för någonting, att det spelar en roll att vi över huvud taget har levt." (s. 48)

"Den som inte riskerar någonting, gör inte någonting, har inte någonting, är inte någonting och blir inte någonting. Han kanske undviker lidande och sorg, men han kan helt enkelt inte lära sig och känna och förändras och utvecklas och älska och leva. Han är en slav, fastkedjad i sin känsla av trygghet. Han har förverkat sin frihet. Bara den människa som riskerar är verkligt fri." (s. 204)

(Ur Leo Buscaglias bok "Leva älska lära", pocketupplagan 1986.)

torsdag 24 mars 2016

Dagens citat

"Vi tar in fler intryck än andra gör, vi märker nyanser som andra inte tar in, vi noterar - vi har helt enkelt ett större grundmaterial av intryck och känslor att bearbeta än andra. (...) 
Vi känner av märkliga stämningar, mentala knivhugg och förljugenhet." 

(Ur "Drunkna inte i dina känslor - en överlevnadsbok för sensitivt begåvade" av Maggan Hägglund och Doris Dahlin, 2012, ss. 52f.)

onsdag 23 mars 2016

Dagens citat

"Om du har givit ut något, och det inte har kommit något tillbaka, kan du känna dig lämnad med en tomhet och en känsla av att ha förlorat energi utan att veta, om det har varit till någon nytta. (...) Att uttrycka sig motverkar överstimulering. (...) Om du lyssnar och lyssnar och inte får ge något tillbaka, blir du blockerad."

(Ur Ilse Sands bok "Älska dig själv - en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar", 2012, ss. 59f.)

tisdag 22 mars 2016

Dagens citat

"(...) vad är livet värt om den första repetitionen av livet redan är livet självt? Det är detta som gör att livet alltid liknar en skiss. Men inte ens 'skiss' är rätt ord, för en skiss är alltid ett utkast till någonting, förarbetet till en tavla, medan den skiss som är vårt liv är ett utkast utan tavla, en skiss som inte utvecklas vidare."

(Ur "Varats olidliga lätthet" av Milan Kundera, pocketupplagan från 1986, sidan 12.)

torsdag 3 mars 2016

Haiku

Det finns en spricka
i allting. Det är ju så
livet kommer in.