onsdag 30 mars 2016

Dagens citat

"Outsidern är en person som 'ser för djupt och för mycket', som Colin Wilson uttryckte det, som är känsligare än genomsnittsmänniskan och mer i kontakt med det omedvetna (sitt personliga omedvetna liksom troligen sin tids kollektiva omedvetna), och som därför inte kan acceptera sin kulturs normala livsmönster. Outsidern, med andra ord, är en människa vars upplevelse av existensen sammanfaller med den som nästan alla samtidens mer betydande författare, konstnärer och filmskapare givit uttryck åt i sina verk." (s. 16)

(Ur Claes Janssens "Personlig dialektik : självcensur, outsiderupplevelser och integration", 2. uppl., 1981.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar