lördag 30 april 2016

Dagens citat

"Det är visserligen sant att Einstein ansågs besvärlig som barn. En gång påstås en lärare ha sagt till honom: 'Er blotta närvaro i klassen stör disciplinen'. Men även om den unge Albert hade problem att sitta still i skolbänken så hade han aldrig dåliga betyg. Redan i småskolan var han bäst i klassen och även senare under sin tid som student hade han toppbetyg i matematik och fysik. Einstein presterade inte lika bra i till exempel språk och geografi, men hans snittbetyg var alltid högre än genomsnittet." (s. 74)

"Pasta hade (...) funnits i Italien långt före Marco Polos tid. Redan under antiken kavlade romarna ut degplattor som skars i strimlor och användes i matlagningen." (s. 168) 

(Ur Åke Perssons och Thomas Oldrups bok "101 historiska myter", pocketupplagan 2012.)

fredag 29 april 2016

Dagens citat

"College students were brought together in groups of eight as subjects in a perception experiment. Each group was given a series of trials in which the members were to judge which of three lines was equal to a given line. (...) Actually, seven out of eight of the members of each group were confederates of the experimenter, who had instructed them to make the same incorrect judgments on each trial. (...) 37 percent of the judgments of the critical subjects were errors, the same 'errors' that the confederates made. Among 50 critical subjects, 37 agreed with the incorrect answers of the majority in their groups at least once in 12 trials." (s. 623) [Om Solomon Aschs grupptrycksexperiment - min anm.]

"(...) 26 out of 40 subjects were totally obedient; that is, they administered every shock they were ordered to administer. Only 14 of the subjects were defiant at some point in the experiment and refused to give further shocks." (s. 627) [Om Stanley Milgrams lydnadsexperiment - min anm.]

(Ur Wilbert James McKeachies och Charlotte Lackner Doyles bok "Psychology", andra upplagan, 1971.)

torsdag 28 april 2016

Dagens citat

"Mount Everest - världens högsta berg Ett faktum som helt och hållet bygger på en konvention: den att man mäter bergens höjd över havsnivån. Om måttet i stället skulle ange hur långt bergen sträcker sig ut i rymden räknat från jordens centrum skulle Chimborazo, en bergstopp i Anderna i Ecuador vara 'högst', trots att den bara når 6310 m ö.h. mot Mount Everests 8884 m ö.h. Jorden är inte rund utan buktar ut vid ekvatorn med påföljd att havsnivån där befinner sig omkring 23 kilometer längre från jordens mitt än vid nordpolen." (s. 137)

"SOS Denna universella nödsignal är inte, som det ofta påstås, en förkortning av save our ship, 'rädda vårt fartyg', eller save our souls, 'rädda våra själar'. Det är överhuvud taget inget tecken för bokstäver eller ord. Tecknet valdes därför att det är lätt att komma ihåg och enkelt att sända telegrafiskt - tre punkter, tre streck, tre punkter." (s.198)

(Ur Tom Burnams bok "Här var fel : uppslagsbok över missuppfattningar, felcitat och skrock", 1976.)

onsdag 27 april 2016

Dagens citat

"Masserade spädbarn går upp i vikt så mycket som 50 procent fortare än sådana som inte masseras. De är piggare, livligare och reagerar starkare, de är mer medvetna om sin omgivning, tål ljud bättre, orienterar sig snabbare och får bättre psykisk kontroll." (s.78)

"Att röra vid någon är precis lika terapeutiskt som att bli berörd av någon annan." (s. 121)

"Sjuttio procent av kroppens sinnesreceptorer är samlade i ögonen." (s.214)

(Ur Diane Ackermans bok "Sinnenas naturlära", pocketupplagan 1993.)

tisdag 26 april 2016

Dagens citat

"Skensatsen är nonsens i en teknisk bemärkelse. En del nonsens är ogrammatiskt (som 'Icke förintar'), en del är logiskt oklanderligt men ändå fjolligt till sin innebörd (som 'Italienare är alltid glada'). Skensatsen hör hemma mitt emellan dessa former av nonsens. (...) Skensatsen är en sats ur grammatisk synpunkt, däremot inte ur logisk. Skenbart så förklarar den att något är beskaffat på ett visst sätt. Men i verkligheten har den ingenting bestämt att säga alls. Man kan inte kalla den 'sann' och man kan inte kalla den 'falsk'. 
(...) 'Minibilen är en riktig bil', Hundar är dubbelt så intelligenta som katter', 'Officerarna tillhör den egentliga överklassen'. 
Sedan begreppet skensats införts är det lättare att se varför en del frågor blir skenproblem." (ss. 18f) 

(Ur Sören Halldéns bok "Universum, döden och den logiska analysen", andra upplagan 1967.)

måndag 25 april 2016

Dagens citat

"(...) vi söker meningen med världen. Och på det området har ateismen ingenting att tillföra. Tvärtom saknar världen varje mening, om det inte finns någon som ytterst sett har menat något med att den finns." (s. 26)

"Enligt kristen tro är Gud intensivt intresserad av att kommunicera med människan och har använt alla de olika kommunikationssätten för att skapa kontakt och ge sig till känna. Det är Gud som söker människan, mer än människan som söker Gud, det är en grundton i kristendomen." (s. 85)

"Gud ville att människan skulle vara en aktiv medspelare i hans skapelse och utgöra en kanal för hans godhet." (s. 142)

(Ur Stefan Gustavssons bok "Gör som Gud - bli människa", 2006.)

söndag 24 april 2016

Dagens citat

"Vi förutsätter följande:
1. Varje individ har haft föräldrar (eller föräldrasubstitut) och latent bär han med sig en uppsättning av handlingsdispositioner och attityder, som representerar föräldrarnas egenskaper som han uppfattade dem (...) Med andra ord: Varje individ bär en Förälder inom sig.
2. Varje individ (...) är förmögen till objektiv databehandling, om det rätta jagtillståndet aktiveras (...) Varje individ har alltså ett Vuxenjag.
3. Varje individ bär från tidigare år med sig fixerade reaktionsmönster, som kommer att aktiveras under vissa betingelser. (...) Med andra ord: Varje individ har ett Barnjag." (s. 23)

"Enkla komplementära transaktioner uppträder oftast i ytliga sociala relationer och sysselsättningar och avbryts lätt av enkla korstransaktioner. En ytlig relation kan i praktiken definieras som en relation begränsad till enkla komplementära transaktioner. Sådana relationer uppstår i aktiviteter, ritualer och tidsfördriv. De transaktioner som styrs av vårt undermedvetna är mer komplexa. De engagerar mer än två jagtillstånd samtidigt. Det är denna kategori som ligger till grund för spelen." (s. 31)

(Ur Eric Bernes bok "Så bär vi oss åt : studier i mänskliga attityder", pocketupplagan 1975.)

lördag 23 april 2016

Dagens citat

"(...) sannolikheten för att just de optimala betingelserna [för att universum skulle uppstå - min anm.] skulle existera av en slump vid ett enda försök är mycket nära noll. Fysikern Michael Turner har sagt att 'precisionen är som om någon kastade en dartpil genom hela universum och träffade mitt i prick på ett millimeterstort område'." (s. 117)

"Genom att fokusera medvetandet på ögonblicket och ingenting annat, kan allt vi företar oss bli till en form av meditation, vare sig det handlar om att diska eller att knyta skosnörena." (s. 168)

(Ur Stefan Einhorns bok "En dold Gud : om religion, vetenskap och att söka Gud", pocketupplagan 1999.)


fredag 22 april 2016

Dagens citat

"Om världshistorien kan man med andra ord säga precis allt och vad som helst, allt som flyger genom huvudet på en. Allt kan man säga utom en enda sak: att den präglas av förnuft och omdöme." (s. 34)

"Och vem vet (ingen kan bevisa motsatsen), kanske är det så att hela målet med mänsklighetens strävan här på jorden i själva verket ligger i just denna fortlöpande process på väg mot målet, med andra ord i livet självt i stället för i livsmålet (...)" (s. 38)

(Ur Fjodor Dostojevskijs "Anteckningar från källarhålet", pocketupplagan 1986.)

torsdag 21 april 2016

Dagens citat

"En känsla av att man inte styr kraven och belastningen i sitt arbete innebär lika stor risk för hjärtsjukdom som för till exempel högt blodtryck." (s.96)

"När ett arbete väl är gjort, vad är det då som är de viktigaste källorna till tillfredsställelse? (...) Mest givande var den kreativa utmaningen och stimulansen i själva arbetet och chansen att få fortsätta att lära sig något. De följande tre källorna till tillfredsställelse var stolthet över att få jobbet gjort, vänskapen kolleger emellan och att få hjälpa eller undervisa människor i arbetet." (s.118)

"Flow utgör en naturlig paradox: vi kan engageras i en oerhört krävande uppgift och ändå fungerar vår hjärna med minimal aktivitet eller energiåtgång." (s.119)

(Ur Daniel Golemans bok "Känslans intelligens och arbetet : emotionell intelligens och social kompetens i arbetslivet", pocketupplagan 2000.)

onsdag 20 april 2016

Dagens citat

"Jag skulle kunna lära mig att bli en otroligt intelligent fotbollsspelare. Men min genetiskt bestämda fysik gör att jag inte har någon chans mot de flesta andra som har passerat puberteten. Jag skulle kunna lära mig att sjunga med teknisk briljans. Men mina genetiskt bestämda stämband och resonansförhållandena i mina hålrum i huvudet gör det omöjligt för mig att ens tillnärmelsevis låta som Barbra Streisand." (s. 135)

"IQ- och anlagstest innefattar elementär tillämpning av följande funktioner:
- visuell-spatial orientering, inklusive förmåga att upptäcka formanalogier
- förmåga att uppfatta en läst text, inklusive ordkännedom och förmåga att dra slutsatser av sammanhanget
- slutledningsförmåga (logik)

Funktioner som inte kan mätas med standardiserade intelligenstest är:
- syntes och analys, inklusive sannolikhetsbedömning
- forskning och upptäckt
- mänskliga relationer och kommunikation mellan olika individer
- det kreativa perspektivet" (s. 168)

"Om snabbinlärande elever lämnas obeaktade i en obegåvad omgivning kan de:
Bli splittrade, ouppmärksamma eller apatiska (...)
Sluta i förtid (...)
Bli slarviga och lämna felaktiga svar (...)
Svara 'jag vet inte' hellre än att upprepa kända fakta (...)
Dölja sin förmåga för att slippa extraarbete (...)
Få en felaktig uppfattning om vad de faktiskt vet (...)" (ss 254f)

(Ur Linda Perigo Moores bok "Träna din intelligens : du är klyftigare än du tror", 1987.)

tisdag 19 april 2016

Dagens citat

"En hypotes som är väl värd att prövas kan formuleras så här: Sådan samhällsvetenskaplig forskning som används för prognoser stärker den politik som förs av den regering som finansierar forskningen. Den är självuppfyllande." (s. 44)

"Utifrån den 'gröna' filosofi som jag ansluter mig till (...) måste man kunna kräva en större social och politisk ansvarsmedvetenhet bland forskare än bland folk i allmänhet. (...) En forskning som inte är extremt ytlig förutsätter filosofiska reflektioner, framför allt med avseende på värdeprioriteringar." (s. 110)

(Ur Arne Næss' bok "Anklagelser mot vetenskapen", 1982.)

måndag 18 april 2016

Dagens citat

"Andliga traditioner över hela världen är fulla av hänvisningar till detta flöde: ch'i i Kina och ki i Japan (förkroppsligande det stora Tao i varje individ); kundalini och prana i Indien; mana i Polynesien; orendé och manitu bland Irokeser och Algonkin; axé i de afro-brasilianska candomblé-kulterna; baraka bland sufier i Främre Orienten; élan vital på Paris' gator. Det för dem alla gemensamma är att personen är ett kärl eller en kanal, genom vilken en kraft flödar och som har sitt ursprung bortom det personliga." (s. 37)

"Ordet entusiasm är grekiska och betyder 'fylld av theos' - fylld av Gud." (s. 54)

"Med för litet bedömning följer skräp. Med för mycket bedömning följer blockering." (s. 167)

(Ur Stephen Nachmanovitchs bok "Spela fritt : improvisation i liv och konst", pocketupplagan 2010.)

söndag 17 april 2016

Dagens citat

"Gödels geniala idé var att analysera utsagan 'Jag kan inte bevisas'. Om den är sann kan man inte bevisa den." (s. 69)

"Högra hjärnhalvan svarar för alla betoningar, rytmer och andra icke-verbala sidor av språket - språkets melodi eller 'prosodi'." (s. 368)

(Ur Tor Nørretranders' bok "Märk världen : en bok om vetenskap och intuition", pocketupplagan 1996.)

lördag 16 april 2016

Dagens citat

"Ledan är för mig liksom något otillräckligt eller ofullkomligt eller torftigt element i verkligheten." (s. 6)

"(...) min leda liknar det ofta förekommande och hemlighetsfulla avbrottet i den elektriska strömmen i ett hus." (s. 6) 

"(...) min leda skulle kunna definieras som en sjukdom hos tingen, bestående i en förslappning av eller en nästan ögonblicklig förlust av vitaliteten." (s. 7)

"(...) omöjligheten att känna samband och oförmågan att komma ut ur ett sådant tillstånd." (s. 7)

"Ledan var för mig som en dimma i vilken min tanke ständigt gick vilse, endast då och då skymtade den någon detalj i verkligheten." (s. 59)

(Ur Alberto Moravias bok "Ledan", 1963.)

fredag 15 april 2016

Dagens citat

"Men huru ofta har det inte kokat inom mig! Och huru mycket har jag inte lidit utav att se, hurusom vi människor låta så mycket av vår dyrbara tid av samvaro förrinna till ingen nytta, i stället för att på allvar samtala om allvarliga ting och visa oss för varandra såsom människor, vilka sträva, lida, hoppas och tro! Ofta känner jag det rent av såsom något orätt att sitta där liksom bakom en mask. Mången gång frågar jag mig själv, huru långt man kan gå i denna eftergift för konvenansen, utan att ens sanningskärlek därav tar skada." (s. 64)

(Ur Albert Schweitzers "Minnen från min barndoms- och ungdomstid", 1925.)

torsdag 14 april 2016

Dagens citat

"(...) förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer, lära snabbt och lära av erfarenhet. (...) att 'fatta galoppen', begripa saker eller 'lista ut' vad man ska göra.
Intelligens, enligt denna definition, kan mätas, och intelligenstester mäter den väl." (s. 57)

"Ju högre intelligens, desto mer intensiv personlighet, desto livligare känslor och desto större utanförskap, menar [Roland S.] Persson." (s. 103)

(Ur Linda Leopolds bok "Smartast i världen : IQ-sällskapen från insidan", pocketupplagan 2014.)

onsdag 13 april 2016

Dagens citat

"De största lärarna, de sanna helbrägdagörarna skulle jag vilja kalla dem, har alltid enträget framhållit att de bara kan visa vägen. Buddha gick så långt som till att säga: 'Tro inte på någonting, sak samma var du läst det eller vem som sagt det, inte ens om jag har sagt det, med mindre det harmonierar med ditt eget tänkesätt och ditt sunda förnuft'." (s.65)

"De uppmanar dig inte att tro: de tänder och eggar genom sitt leverne. (...) Deras enda mål här på jorden är kort sagt att vara inspiratörer." (s. 66)

"Du är författare, regissör och skådespelare i en person; dramat kommer alltid att handla om just ditt liv, inte om någon annans." (ss. 67f)

"(...) fantasin är allt. Fantasin är dristighetens stämma."  (s. 69)

(Ur Henry Millers bok "Sexus II", pocketupplagan 1965.)

tisdag 12 april 2016

Dagens citat

"Ingen skapar ensam, av eller genom sig själv. En konstnär är ett instrument som återger någonting som redan existerar, något som tillhör hela världen och som han, om han är konstnär, är tvungen att lämna tillbaka till världen." (s. 125)

"(...) skillnaden mellan en konstnär och en vanlig människa består i att konstnären omedelbart glider tillbaka in i sin egen gränslösa värld, så snart han ätit sig mätt, och i den världen är han oinskränkt härskare medan däremot den vanliga brackan inte är något annat än en bensinmack med bara rök och damm mellan påfyllningarna. (...) Hon är rikare därför att  hon förbrukar sig själv, därför att hon hela tiden ger ut sig själv, och inte bara arbete eller pengar eller presenter." (s. 126)

"Redan när jag stod på tröskeln till livet uppfattade jag arbete som en form av aktivitet som reserveras för dumbommar. Det är rena motsatsen till skapande (...) (s. 186)

"Var och en som höjer sig över de triviala vardagsbestyren gör detta inte bara i förhoppningen att kunna vidga sitt erfarenhetsområde, eller berika det, utan också för att göra det mera levande. (...) Han måste göra sig själv till en del av mysteriet, leva i det lika väl som tillsammans med det. Att acceptera detta är lösningen: det är en konst och inte någon självisk handling från intellektets sida. Genom konsten upprättar man alltså till slut kontakt med verkligheten: det är den stora upptäckten." (s. 192)

"Konstnärens uppgift är att nå en högre insikt om verkligheten." (s. 195)

(Ur Henry Millers bok "Sexus I", tredje pocketupplagan 1965.)

måndag 11 april 2016

Dagens citat

"Man kan alltså konstatera, att den psykiska hälsan baseras på ett visst mått av spänning, spänningen mellan vad man redan har uppnått och vad man fortfarande bör uppnå, eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli. En sådan spänning hör till människans väsen och är därför en förutsättning för den psykiska hälsan. (...) Vad människan i realiteten behöver är inte ett spänningsfritt tillstånd utan strävan och kamp för ett mål som är henne värdigt." (s. 104)

(Ur Viktor E. Frankls bok "Livet måste ha mening", 1968.)

söndag 10 april 2016

Dagens citat

"Rädslan för att ertappas med att göra fel och därmed sjunka i folks aktning kan förvandla en potentiellt kreativ människa till en robot utan tankar." (s. 19)

"Om du inte har några problem, skapa dem.
För att uppnå mästerskap i kreativt tänkande måste man utöva det oavbrutet." (s. 95)

(Ur Eugene Raudsepps bok "Kreativera mera : 75 kreativa övningar", 1984.)

lördag 9 april 2016

Dagens citat

"(...) neurotikerns centrala konflikt består i de fundamentalt motstridiga attityder han intar gentemot andra människor." (s. 32)

"(...) ett barn kan gå till människor, mot dem och bort från dem." (s. 33)

"(...) de element som ingår i grundångesten: hjälplöshet i det första fallet, fientlighet i det andra och isolering i det tredje." (s.34)

"Den distanserades mål är att inte bli inblandad, att inte behöva någon, att inte låta andra påverka eller inkräkta på honom." (s. 63)

"(...) i en svår situation kan den distanserade varken vädja eller slåss, varken samarbeta eller ge order, varken visa kärlek eller hänsynslöshet." (s. 71) 

(Ur Karen Horneys bok "Våra inre konflikter", pocketupplagan 1976.)

fredag 8 april 2016

Dagens citat

"När allt kommer omkring måste man ju slå ihjäl tiden." (...) 
Jag låter blicken fara över lokalen. Det är ju komiskt! Där sitter alla de där människorna med allvarliga miner, de äter. Nej, de äter inte: de hämtar krafter för att rätt kunna slutföra den uppgift de har sig ålagd. Var och en har sin lilla personliga idé som hindrar dem att märka att de existerar. Det finns inte en som inte tror att han är oumbärlig för någon eller något." (s. 136)

Ur Jean-Paul Sartres bok "Äcklet", tredje pocketupplagan 1969.)

torsdag 7 april 2016

Dagens citat

"Vart jag än kom lockade jag fram dissonanser. Inte för att jag var idealistisk, utan därför att jag var som ett sökarljus som avslöjade alltings dumhet och småsinne. Dessutom var jag inte fin på att slicka folk i ändan." (s. 13)

"Jag betraktar allt som händer omkring mig liksom vore jag en åskådare från en annan planet." (s. 204)

"(...) det mesta som skrivits är fortfarande museikrafs, och det är därför det inte tar eld, inte sätter världen i brand." (s. 262)

(Ur Henry Millers bok "Stenbockens vändkrets", pocketupplagan 1964.)

onsdag 6 april 2016

Dagens citat

"Man ska inte göra sej några illusioner, folk har ingenting att säga varann, var och en talar bara om sina egna sorger. (...) 
Det enda människan duger till är att åstadkomma en grimas som hon håller på och finslipar hela livet igenom." (s. 260)

(Ur Louis-Ferdinand Célines bok "Resa till nattens ände", originalpocket 1971.)

tisdag 5 april 2016

Dagens citat

"Längtan efter kärlek och uppskattning, tendensen att foga sig, strävan efter inflytande eller framgång och tendensen att dra sig tillbaka finns hos oss alla i olika kombinationer utan att de på minsta sätt behöver vara ett tecken på neuros." (s.65)

(Ur Karen Horneys bok "Den neurotiska nutidsmänniskan", pocketupplagan 1965.)

måndag 4 april 2016

Dagens citat

"Jag har aldrig riktigt förstått varför vi skall låtsas att vissa påståenden är sanna bara därför att de på något sätt överensstämmer med den stilart, den konstprosa som för tillfället omger oss. En lämplig term för dessa löst kringflygande påståenden är idiotismer." (s. 47)

(Ur Lars Gustafssons [1936-2016] bok "Den lilla världen : om märkvärdigheter uti människorna", 1977.)

söndag 3 april 2016

Dagens citat

"Lítost är ett tjeckiskt ord som är oöversättbart till andra språk. Det betecknar en känsla så ofantlig som ett utdraget dragspel, en känsla som är en syntes av många andra känslor, sorg, medlidande, självförebråelser och längtan. (...)
Lítost är ett plågsamt tillstånd som väcks vid åsynen av den plötsligt avslöjade egna ömkligheten." (ss 135f)

(Ur Milan Kunderas bok "Skrattets och glömskans bok", pocketupplagan 1983.)

lördag 2 april 2016

Dagens citat

"Av allt löjligt i denna värld förefaller mig ingenting löjligare än att ha bråttom (...) Vad uträttar de egentligen, dessa hastverkare? Går det inte dem som det gick den där husfrun, som när elden var lös i huset i rena förvirringen tog sig för att rädda eldgaffeln? Lyckas de föra mer i säkerhet ur livets stora eldsvåda?" (s. 13)

(Ur Søren Kierkegaards bok "Antingen - eller : ett livsfragment utgivet av Victor Eremita", andra pocketupplagan, 1967.) 

fredag 1 april 2016

Dagens citat

"Jag gick omkring i biblioteket och letade efter böcker. Jag tog ner dem från hyllan, en och en. Men de var bara bluff allihop. De var väldigt tråkiga. Sida upp och sida ner med ord som inte sa någonting. Eller om de sa något, så tog de för lång tid på sig att säga det och när de väl fått det sagt var man redan för trött för att det skulle spela någon roll." (s. 188)

(Ur Charles Bukowskis bok "Min oskuld och Pearl Harbor", pocketupplagan 1987.)