lördag 9 april 2016

Dagens citat

"(...) neurotikerns centrala konflikt består i de fundamentalt motstridiga attityder han intar gentemot andra människor." (s. 32)

"(...) ett barn kan gå till människor, mot dem och bort från dem." (s. 33)

"(...) de element som ingår i grundångesten: hjälplöshet i det första fallet, fientlighet i det andra och isolering i det tredje." (s.34)

"Den distanserades mål är att inte bli inblandad, att inte behöva någon, att inte låta andra påverka eller inkräkta på honom." (s. 63)

"(...) i en svår situation kan den distanserade varken vädja eller slåss, varken samarbeta eller ge order, varken visa kärlek eller hänsynslöshet." (s. 71) 

(Ur Karen Horneys bok "Våra inre konflikter", pocketupplagan 1976.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar