onsdag 20 april 2016

Dagens citat

"Jag skulle kunna lära mig att bli en otroligt intelligent fotbollsspelare. Men min genetiskt bestämda fysik gör att jag inte har någon chans mot de flesta andra som har passerat puberteten. Jag skulle kunna lära mig att sjunga med teknisk briljans. Men mina genetiskt bestämda stämband och resonansförhållandena i mina hålrum i huvudet gör det omöjligt för mig att ens tillnärmelsevis låta som Barbra Streisand." (s. 135)

"IQ- och anlagstest innefattar elementär tillämpning av följande funktioner:
- visuell-spatial orientering, inklusive förmåga att upptäcka formanalogier
- förmåga att uppfatta en läst text, inklusive ordkännedom och förmåga att dra slutsatser av sammanhanget
- slutledningsförmåga (logik)

Funktioner som inte kan mätas med standardiserade intelligenstest är:
- syntes och analys, inklusive sannolikhetsbedömning
- forskning och upptäckt
- mänskliga relationer och kommunikation mellan olika individer
- det kreativa perspektivet" (s. 168)

"Om snabbinlärande elever lämnas obeaktade i en obegåvad omgivning kan de:
Bli splittrade, ouppmärksamma eller apatiska (...)
Sluta i förtid (...)
Bli slarviga och lämna felaktiga svar (...)
Svara 'jag vet inte' hellre än att upprepa kända fakta (...)
Dölja sin förmåga för att slippa extraarbete (...)
Få en felaktig uppfattning om vad de faktiskt vet (...)" (ss 254f)

(Ur Linda Perigo Moores bok "Träna din intelligens : du är klyftigare än du tror", 1987.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar