onsdag 13 april 2016

Dagens citat

"De största lärarna, de sanna helbrägdagörarna skulle jag vilja kalla dem, har alltid enträget framhållit att de bara kan visa vägen. Buddha gick så långt som till att säga: 'Tro inte på någonting, sak samma var du läst det eller vem som sagt det, inte ens om jag har sagt det, med mindre det harmonierar med ditt eget tänkesätt och ditt sunda förnuft'." (s.65)

"De uppmanar dig inte att tro: de tänder och eggar genom sitt leverne. (...) Deras enda mål här på jorden är kort sagt att vara inspiratörer." (s. 66)

"Du är författare, regissör och skådespelare i en person; dramat kommer alltid att handla om just ditt liv, inte om någon annans." (ss. 67f)

"(...) fantasin är allt. Fantasin är dristighetens stämma."  (s. 69)

(Ur Henry Millers bok "Sexus II", pocketupplagan 1965.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar