lördag 23 april 2016

Dagens citat

"(...) sannolikheten för att just de optimala betingelserna [för att universum skulle uppstå - min anm.] skulle existera av en slump vid ett enda försök är mycket nära noll. Fysikern Michael Turner har sagt att 'precisionen är som om någon kastade en dartpil genom hela universum och träffade mitt i prick på ett millimeterstort område'." (s. 117)

"Genom att fokusera medvetandet på ögonblicket och ingenting annat, kan allt vi företar oss bli till en form av meditation, vare sig det handlar om att diska eller att knyta skosnörena." (s. 168)

(Ur Stefan Einhorns bok "En dold Gud : om religion, vetenskap och att söka Gud", pocketupplagan 1999.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar