måndag 11 april 2016

Dagens citat

"Man kan alltså konstatera, att den psykiska hälsan baseras på ett visst mått av spänning, spänningen mellan vad man redan har uppnått och vad man fortfarande bör uppnå, eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli. En sådan spänning hör till människans väsen och är därför en förutsättning för den psykiska hälsan. (...) Vad människan i realiteten behöver är inte ett spänningsfritt tillstånd utan strävan och kamp för ett mål som är henne värdigt." (s. 104)

(Ur Viktor E. Frankls bok "Livet måste ha mening", 1968.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar