söndag 17 april 2016

Dagens citat

"Gödels geniala idé var att analysera utsagan 'Jag kan inte bevisas'. Om den är sann kan man inte bevisa den." (s. 69)

"Högra hjärnhalvan svarar för alla betoningar, rytmer och andra icke-verbala sidor av språket - språkets melodi eller 'prosodi'." (s. 368)

(Ur Tor Nørretranders' bok "Märk världen : en bok om vetenskap och intuition", pocketupplagan 1996.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar