lördag 16 april 2016

Dagens citat

"Ledan är för mig liksom något otillräckligt eller ofullkomligt eller torftigt element i verkligheten." (s. 6)

"(...) min leda liknar det ofta förekommande och hemlighetsfulla avbrottet i den elektriska strömmen i ett hus." (s. 6) 

"(...) min leda skulle kunna definieras som en sjukdom hos tingen, bestående i en förslappning av eller en nästan ögonblicklig förlust av vitaliteten." (s. 7)

"(...) omöjligheten att känna samband och oförmågan att komma ut ur ett sådant tillstånd." (s. 7)

"Ledan var för mig som en dimma i vilken min tanke ständigt gick vilse, endast då och då skymtade den någon detalj i verkligheten." (s. 59)

(Ur Alberto Moravias bok "Ledan", 1963.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar