söndag 3 april 2016

Dagens citat

"Lítost är ett tjeckiskt ord som är oöversättbart till andra språk. Det betecknar en känsla så ofantlig som ett utdraget dragspel, en känsla som är en syntes av många andra känslor, sorg, medlidande, självförebråelser och längtan. (...)
Lítost är ett plågsamt tillstånd som väcks vid åsynen av den plötsligt avslöjade egna ömkligheten." (ss 135f)

(Ur Milan Kunderas bok "Skrattets och glömskans bok", pocketupplagan 1983.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar