tisdag 19 april 2016

Dagens citat

"En hypotes som är väl värd att prövas kan formuleras så här: Sådan samhällsvetenskaplig forskning som används för prognoser stärker den politik som förs av den regering som finansierar forskningen. Den är självuppfyllande." (s. 44)

"Utifrån den 'gröna' filosofi som jag ansluter mig till (...) måste man kunna kräva en större social och politisk ansvarsmedvetenhet bland forskare än bland folk i allmänhet. (...) En forskning som inte är extremt ytlig förutsätter filosofiska reflektioner, framför allt med avseende på värdeprioriteringar." (s. 110)

(Ur Arne Næss' bok "Anklagelser mot vetenskapen", 1982.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar