torsdag 14 april 2016

Dagens citat

"(...) förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer, lära snabbt och lära av erfarenhet. (...) att 'fatta galoppen', begripa saker eller 'lista ut' vad man ska göra.
Intelligens, enligt denna definition, kan mätas, och intelligenstester mäter den väl." (s. 57)

"Ju högre intelligens, desto mer intensiv personlighet, desto livligare känslor och desto större utanförskap, menar [Roland S.] Persson." (s. 103)

(Ur Linda Leopolds bok "Smartast i världen : IQ-sällskapen från insidan", pocketupplagan 2014.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar