torsdag 31 mars 2016

Dagens citat

"En självbestämmande person uppvisar, enligt Berne, 'frigörelse eller återvinnande av tre förmågor: förmåga till medvetenhet, spontanitet och intimitet'." (s. 259)

"En person som är medveten är helt närvarande och fullt medveten. Hans kropp och sinne reagerar gemensamt här och nu - hans kropp gör inte en sak medan hans själ koncentreras på annat." (s. 259)

"En spontan person accepterar sin Förälder och sitt Barn och fattar egna beslut hellre än att förlita sig på ödet." (s. 260)

"När en person utvecklar sin förmåga till intimitet blir han mer öppen. Han lär sig 'släppa loss' och visar mer av sig själv genom att kasta en del av sina masker - dock alltid under kontroll av sin Vuxen. Han slutar genomföra transaktioner som förhindrar närhet - undviker att nedvärdera sig själv eller andra, undviker korstransaktioner och spel." (s. 261) 

(Ur Muriel James' och Dorothy Jongewards bok "TA - en metod att leva lättare : transaktionsanalys med gestaltexperiment", 1977.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar