måndag 6 februari 2012

Hu, så arbetsam jag är


Det är ingen riktig kvadrat, men vi kan väl låtsas det. Jag har gjort det igen - hittat en alternativ lösning. I senaste numret av "Illustrerad vetenskap" fanns detta problem.
De enda givna talen var 8, 11 och 14. Så här löd uppgiften:

"Nio fortlöpande tal skall stå i kvadraten. Sätt in de tal som saknas. I den korrekt ifyllda kvadraten blir summan i varje rad, kolumn och primära diagonal densamma."
Facit i tidningen visar en annan lösning. Men min är lika rätt. Min lösning är s.a.s. en nittiogradig vridning av tidningens version. I tidningen har 10 och 12 bytt plats jämfört med bilden ovan. Resten får du räkna ut själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar