fredag 1 juli 2016

Dagens citat

"Kierkegaard är en av de mest betydelsefulla tänkarna under 1800-talet." (s. 17)

"Det är en huvudpunkt i Wittgensteins lära, att mening går före sanning. Först måste jag förstå en sats för att sedan kunna avgöra, om den är sann eller falsk." (s. 135)

"Det sägbara är allt, som kan tänkas vara eller icke vara fallet. Den del av det sägbaras område, som verkligen är fallet, är världen." (s. 139)

(Ur G. H. von Wrights bok "Logik, filosofi och språk : strömningar och gestalter i modern filosofi", pcoketupplagan 1965.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar