söndag 3 juli 2016

Dagens citat

"Föreställningen att människor i dag 'har alla möjligheter' (...) är förstås en illusion, som många tyvärr tror på, med den naturliga följden att man förebrår sig själv när man upplever att man inte räcker till." (s. 15)

"Skratt är enligt Seneca en nyttig respons på sådant som annars skulle göra oss arga." (s. 85)

"Romaner kan påminna dig om hur lite du faktiskt kan kontrollera här i livet och samtidigt kan de visa dig hur sammanflätat ditt liv är med sociala, kulturella och historiska processer." (s. 103)

(Ur Svend Brinkmanns bok "Stå fast", 2015.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar