onsdag 6 juli 2016

Dagens citat

"(...) den franske tolstojanen Lechartier har ingalunda varit ensam om att förklara att 'anarkins verklige grundare var Jesus Kristus, och ... det första anarkistiska samhället var apostlarnas'." (s. 31)

"Mänskligheten är en, underkastad samma villkor, och alla människor är jämlika. Men alla människor är olika, och i sitt innersta hjärta är varje människa i själva verket en ö." (s. 195)

"I detta fasthållande vid att frihet och andligt självförverkligande är ömsesidigt beroende och att den ena inte kan leva utan det andra ligger den äkta anarkismens yttersta lärdom." (s. 388)

(Ur George Woodcocks bok "Anarkismen", 1964.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar