tisdag 5 juli 2016

Dagens citat

"(...) man skall söka sin make och maka utanför sitt eget samhälle. Detta som kallas exogami praktiseras hos många s.k. primitiva folk och verkar starkt fredsbevarande." (s. 42)

"(...) att tillämpad forksning bara kan bli riktigt bra i nära samarbete med dem som har politisk erfarenhet, säger sig självt. Mycket av fredsforskningens framtid kommer därför att vara beroende av om detta samarbete kommer till stånd." (s. 60)

"Om man önskar ett jämlikhetssamhälle där alla har samma rang måste detta uppnås genom metoder vilka gör att element som rangordnats lågt i ett sammanhang rangordnas högt i ett annat (kompensation) eller genom att låta individer som har en hög rang under en viss tid få en lägre rang vid ett senare tillfälle (rotation)." (ss 67f)

"Aggression uppstår lättast i sociala positioner som befinner sig i rangobalans." (s. 71)

(Ur Johan Galtungs bok "Fredsforskning", 1967.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar