tisdag 12 juli 2016

Dagens citat

"'Jag är bara anträffbar i mina skrifter, ej personligen.'
Brev till René Schickele, från Stockholm den 2 augusti 1908. Schikele var en tysk författare, som bl.a. redigerade tidskriften Das neue Magazin. (Original på tyska.)" (s. 21)

"'(...) frihet är skaldens livsluft. Därför icke stanna i någon skola eller riktning; ämnet du behandlar skall ge sin form, och de fria konsterna tåla inga lagar, utan äro sina egna lagstiftare...'
'Svarta Fanor' (1907), 22:a kapitlet. Ur Smartmans efterlämnade brev till sin son (bokens avslutning)." (s. 98)

"'Han skrev böcker, men ingen visste varför. Där fanns intet patos, varken hat mot det låga och lögnaktiga, eller kärlek till det stora, starka och sanna.' (...)
'Svarta Fanor' (1907), 'Zachris' (Lars Petter Zachrisson) är Strindbergs främsta hatobjekt i denna hans (av de drabbade) mest avskydda bok. Under förklädnaden är det meningen att man lätt skall känna igen Strindbergs tidigare förtrogne, diktaren och romanförfattaren Gustaf af Geijerstam (1858-1909)." (s. 106)

(Ur boken "Jag är en djefla man som kan göra många konster : August Strindberg om sig själv, medmänniskor och omvärld : citat valda och kommenterade" av Per-Anders Hellqvist, 1994.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar