söndag 8 januari 2012

En fullpoängare!

Det händer ett par gånger - maximalt antagligen fem gånger - i ens liv att man råkar läsa en bok som man helt självklart måste kalla ett Mästerverk. En bok värd 10 poäng på en tiogradig skala. John Cowper Powys' "Självbiografin" var en sådan.


Bill Brysons "En kortfattad historik över nästan allting" (Denna pocketupplaga från 2011) är en annan sådan fulländad bok. Den är ett exempel på populärvetenskaplig litteratur av absolut bästa märke och högsta kvalitet. Den är faktaspäckad, intelligent skriven, med oerhörd entusiasm och dessutom rolig. Om man hade haft en sådan inspirerande lärare när man gick i skolan, så skulle man aldrig ha velat lämna klassrummet.

Jag brukar vara på min vakt inför superlativer och översvallande lovord, men här får jag ge mig. Omdömena på pärmen är helt adekvata. The Times: "En bok att älska ... En odyssé genom naturvetenskapen med en intelligent, engagerad och kunnig guide"; Sunday Telegraph: "Jag tvivlar på att det har skrivits en bättre bok för lekmän om naturvetenskap"; The New York Times Book Review: "En kortfattad historik över nästan allting verkar förutbestämd att bli en modern vetenskapsklassiker".

Jag skulle här kunna ge så många exempel på oerhört intressanta fakta och formuleringar i boken att denna bloggpost skulle bli kilometerlång. Jag besparar er den prövningen. I stället gör jag här ett oerhört begränsat urval:

"Utöver allt annat är livet på rent kemisk nivå fantastiskt banalt: kol, väte, syre och kväve, lite kalcium, ett stänk svavel, en gnutta av andra mycket vanliga grundämnen (...)" (s.12)

"[J. Willard] Gibbs är måhända den mest begåvade människa som de flesta aldrig har hört talas om. (...) Det Gibbs i huvudsak gjorde var att visa att termodynamiken inte bara gällde för värme och energi för stora och bullriga saker, som en ångmaskin, utan också var närvarande och påverkade kemiska reaktioner på atomnivå." (s. 114)

"Det var inte mycket i hans [Einsteins - min anm.] tidiga liv som pekade på den framtida storheten. Det är välkänt att han inte lärde sig prata förrän han var tre år gammal. (...) Han var en god student men utmärkte sig inte." (s. 117)

"Den speciella relativitetsteorin från 1905 var givetvis ett djupsinnigt och viktigt stycke arbete; men som C. P. Snow en gång anmärkte, om inte Einstein hade tänkt på den när han gjorde det, hade någon annan gjort det, förmodligen inom loppet av fem år; det var en idé som bara väntade på att presentera sig. Men den allmänna teorin var något helt annat. 'Utan den', skrev Snow 1979, 'är det sannolikt att vi skulle vänta på teorin än idag'." (s. 120)

"Den mest utmanande och icke-intuitiva av alla inslag i den allmänna relativitetsteorin är idén att tiden är en del av rummet." (s. 122)

"Varenda atom du har i dig har nästan säkert passerat igenom flera stjärnor och ingått i miljontals organismer på väg mot att bli du." (s. 129)

"(...) man aldrig kan förutsäga var en elektron kommer att befinna sig i ett givet ögonblick. (...) I någon mening existerar en elektron inte förrän den blir observerad (...)" (s. 139)

"(...) fysiken fick två uppsättningar lagar - en för det mycket lillas värld, en för universum i stort - som lever helt olika liv." (s. 141)

"Summan av allt detta är att vi lever i ett universum vars ålder vi inte riktigt kan beräkna, vars omgivande stjärnor vi inte med säkerhet vet hur långt de är ifrån oss eller varandra, och vars materia vi inte kan identifiera men som fungerar i enlighet med naturlagar vilkas egenskaper vi inte förstår på djupet." (s. 162)

************

Sic. Den här boken kommer att få en alldeles särskild hedervärd placering bland alla mina böcker. Den sticker ut som enastående välskriven och intressant. Den skall sticka ut även rent fysiskt och dra blickarna till sig. Jag kommer att återvända till den många gånger - för att kontrollera fakta och för att fröjdas åt eleganta formuleringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar