torsdag 6 oktober 2011

Ett litet förtydligande

Jag har i olika sammanhang gått till angrepp mot olika företeelser som jag retar mig på. Det har t.ex. gällt samspelet mellan människor. Jag kan t.ex. reta mig på vissa beteenden utan att namnge personer som ägnar sig åt dem. Denna min anonymisering har retat upp vissa av mina läsare. Man menar att jag i stället skall ta "fajten" direkt med dem jag retar upp mig på. Men då lär sig ju ingen annan någonting. Jag vill komma åt själva beteendet - inte personen. Om man känner sig träffad av min beskrivning, så finns det kanske en anledning till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar