söndag 30 oktober 2011

Flera goda citat

"Varje människas djupaste längtan är att bli fullständigt bejakad som den hon är, och ovillkorligt älskad. (...) I ditt innersta är du inget annat än kapacitet för att ge och ta emot kärlek." (20 oktober)

"Kärleken ser alltid det väsentliga. Om du älskar ser du Kristus i den andre; du ser att gudomligt liv strömmar fram ur den andres innersta.
Om du älskar det gudomliga livet inom dig själv, känner du även igen det i andra. Med din kärlek kan du väcka upp och medvetandegöra detta liv hos dem du möter.
Den största tjänst du kan göra en människa är att kyssa liv i den gudomliga kärlek som slumrar inom henne." (28 oktober)

Vad menar jag nu med den 20 och den 28 oktober? Jo: citaten är hämtade ur Wilfrid Stinissens "I dag är Guds dag" - där varje dag har fått sitt kapitel. Citaten är valda ur de dagsbetraktelserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar