torsdag 12 maj 2016

Dagens citat

"Skuggarbete kallar jag varje arbete varigenom konsumenten förvandlar en inköpt vara till en användbar nyttighet. Jag betecknar som skuggarbete den tid, möda och ansträngning som krävs för att till varje inköpt vara foga det värde varförutan den är oanvändbar. För den skull betecknar termen skuggarbete en verksamhet människor måste utföra i den mån de söker tillfredsställa sina behov med hjälp av inköpta varor." (s. 25)

"Bägge slagen av arbete - lönearbete såväl som skuggarbete - kom att breda ut sig just i samband med industrialiseringen. De två funktionerna - familjeförsörjarens och den försörjdas - började nu att dela upp samhället i stort: Han identifierades med jobbaroverallen och fabriken, hon med förklädet och köket." (s. 27)

"(...) kvinnorna är inom skuggarbetet mycket värre diskriminerade än inom lönearbetet. De är hårdare uppbundna av det, de lägger ner mera tid på det, de har mindre tillfällen att komma undan det, dess volym minskar inte när de tar anställning utom hemmet (...)" (s. 28)

(Ur Ivan Illichs bok "Genus : bidrag till en historisk kritik av jämlikheten", 1985.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar