söndag 15 maj 2016

Dagens citat

"Det finns verkligen skäl att anta att originalitet blir nära nog en vana hos personer som producerar en verkligt enastående idé." (s.12)

"1. Konstnärlig preferens är positivt relaterad till snabbt personligt tempo, verbalt flöde, impulsivitet och öppenhjärtighet.
2. Den är negativt relaterad till rigiditet, kontroll av impulser genom undertryckande, social konformitet, etnocentrism och politisk-ekonomisk konservatism.
3. Den är positivt relaterad till självständighet vid bedömningar, originalitet och omfattande intressesfär." (s. 28)

"Fantasirika författare bedöms ha en genomsnitts-IQ på 165 (...)" (s. 98)

(Ur Frank Barrons bok "Skapandets psykologi", 1971)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar