lördag 14 maj 2016

Dagens citat

"Gowan (1967) hävdar att kreativitet och intelligens har hög korrelation under IQ 120, men att de över denna IQ är två nästan oberoende variabler." (s. 61)

"(...) kreativa individer är mer uppmärksamma vad gäller sin omgivning och låter sig påverkas t.o.m. av små ändringar. De har liksom inte den benägenhet, som karakteriserar intelligenta men mindre kreativa individer, att hålla sig till det väsentliga (...)" (s.74) 

"Crutchfield drog den slutsatsen att vetenskapliga forskare - som väntat - var de mest kreativa, de hade även den lägsta siffran för konformitet, medan officerare, som man ju inte väntade skulle vara särskilt kreativa, hade den högsta konformitetssiffran. (...) 
Konforma människor var enligt Crutchfield konventionella och moralistiska, auktoritära och rigida i sin tankegång." (s. 80)

(Ur Ellen Bachs bok "Begreppet kreativitet", 1971.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar