måndag 9 maj 2016

Dagens citat

"Geniet - i verk, i gärning - är nödvändigt en slösare: att det ger sig ut är dess storhet... (...) Geniet strömmar ut, det strömmar över, det förbrukar sig, det skonar sig icke - fatalistiskt, ödesdigert, ofrivilligt, liksom flodens strömmande över sina bräddar är ofrivilligt." (s. 507)

(Ur "Livets mening : västerlandets visdom genom tiderna", 1970. Ur Friedrich Nietzsches "Avgudaskymning".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar