måndag 23 maj 2016

Dagens citat

"Med tiden efter de indoeuropeiska vandringarna och grundandet av nya riken omkring år 1800 f. Kr. börjar den egentliga världshistorien. Främre Orienten är dess skådeplats. Denna gamla kulturvärld har tre huvudländer: Egypten, Mindre Asien och Mesopotamien." (s. 271)

"Aristoteles har med sin logik, sina definitioner och sitt fackspråk så att säga lagt de skenor på vilka allt abstrakt tänkande senare rullat vidare." (s. 533)

(Ur Hartvig Frischs "Europas kulturhistoria I : från de äldsta kulturerna till Hellas", 1979.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar