onsdag 4 maj 2016

Dagens citat

"Konstnärens problem är att lära sig leva, vilket är viktigare än att lära sig göra något." (s. 81)

"Att tänka är i första hand att vilja skapa en värld (eller dra upp gränser för sin egen, vilket kommer på ett ut)." (s. 82)

"Skapandet är (...) det skakande vittnesbördet om det som utgör människans enda värdighet: den sega revolten mot hennes villkor, uthålligheten i en fruktlös ansträngning. Det kräver daglig anspänning, självkontroll, ett klart medvetande om gränserna för det sanna, måttfullhet och kraft. Det innebär en askes. Och allt detta 'för ingenting'." (s. 93)

(Ur Albert Camus' bok "Myten om Sisyfos", pocketupplagan 1966.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar