fredag 20 maj 2016

Dagens citat

"Oavsett vilken ideologi som påstås utgöra grunden så blir varje politik något som bygger på en lögn om den inte erkänner att det inte längre kan finnas avlönat arbete för alla och att det avlönade arbetet inte kan utgöra tyngdpunkten eller ens den dominerande verksamheten i vars och ens liv." (s. 62)

"En arbetstidsförkortning är ett frigörande mål bara om den är kopplad till en minskning av sfären för ekonomiska och marknadsmässiga verksamheter till förmån för en ökning av sfären för verksamheter som bedrivs för sin egen skull, av lust, glädje, kallelse, passion, kärlek och så vidare." (s. 91)

"I själva verket vet man att (...) ett samhälle med storskalig produktion, vare sig det är socialistiskt eller kapitalistiskt, bevarar sin karaktär av stor maskin och sätter folk i arbete med att tjäna de stora materiella systemens funktion i stället för att låta de materiella systemen tjäna vars och ens och allas utveckling." (s. 113)

"Lösningen ligger i minskningen av den samhälleliga arbetstiden: att ingen utövar sitt yrke mer än i snitt fyra timmar om dagen. På det sättet kommer det att bli många fler som har avancerade kunskaper och som tar ett allmänt ansvar." (s. 124)

(Ur André Gorz' bok "Vägen till paradiset : bortom arbetssamhället", 1984.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar