torsdag 5 maj 2016

Dagens citat

"Den som tänker kreativt är framför allt intellektuellt flexibel och anpassbar. Han försöker inte bevara status quo utan är beredd att omorganisera sitt tänkande. En rigid individ är istället övertygad om att hans syn på världen är logisk och riktig, han vill inte och är kanske oförmögen att förändra sin intellektuella orientering, han klänger sig fast vid det han 'vet' är riktigt." (s. 61)

"[M. Tyson - min anm.] sammanfattar de personlighetsegenskaper som utmärker kreativa människor med: 'självständighet, originalitet, intuition, lekfullhet och målmedvetenhet'." (s. 66)

(Ur A. J. Cropleys bok "Skapande begåvning", 1973.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar