söndag 29 maj 2016

Dagens citat

"Om en människa inte har medlidande är hon omänsklig och ännu inte riktigt människa, för ur medlidandet kommer den balsam som läker. Bara goda människor gråter. Om en människa inte har gråtit över världens lidande, så är hon uslare än jorden som hon går på, för jorden ger näring åt frö, rot, stjälk, blad och blomma, men en människa utan medlidande är ofruktsam och kan inte ge liv åt nånting - eller bara åt högmod (...) 
Den goda människan försöker befria allting från lidande. Den dumma människan lägger inte märke till det annat än hos sig själv. Och den onda människan slår in lidandet djupare i allting och sprider det omkring sig vart hon går." (ss. 164f)

(Ur William Saroyans bok "Den mänskliga komedin", pocketupplagan 1984.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar