fredag 27 maj 2016

Dagens citat

"Ett gemensamt drag för det slutande 1800-talets psykologi och skönlitteratur är inriktningen på att demaskera människan, att avslöja de innersta drivkrafterna för hennes handlande." (s. 207)

"Den grundläggande egoistiska drift som styr människans handlande är viljan till makt, viljan att expandera på andras bekostnad." (s. 228)

(Ur Agnes Mestertons essä "Nietzsches och Freuds kulturkritik : en studie i två centrala begrepp: sublimering och internalisering", som ingår i boken "Idé och lärdom", 1973)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar