måndag 16 maj 2016

Dagens citat

"Genom att förlora den tjocka hårbeklädnaden och genom att öka antalet svettkörtlar över hela kroppen kunde en ansenlig svalkande effekt åstadkommas - inte för det dagliga livet men för de kritiska ögonblicken under jakten - med producerandet av en generös hinna av avdunstande vätska över dess för luften utsatta, arbetande lemmar och bål." (s. 40)

"Vi slutar aldrig att undersöka. Vi är aldrig nöjda, tror aldrig att vi vet tillräckligt mycket för att klara oss. Varje fråga vi får besvarad leder till en ny fråga. Detta har blivit vår arts främsta medel att överleva." (s. 108)

"Vid varje sammankomst med ett begränsat antal deltagare kan de underordnade medlemmarna i gruppen lätt identifieras genom att de visar en högre frekvens av kroppsvårdande överslagshandlingar. Den verkligt dominerande individen känns igen på den nästan totala frånvaron av sådana handlingar." (s. 142)

(Ur Desmond Morris' bok "Den nakna apan", 1969.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar