tisdag 31 maj 2016

Dagens citat

"(...) hjärnan fungerar som en bandspelare som tar upp alla erfarenheter från och med födelseögonblicket, eventuellt till och med före födelsen." (s. 20)

"En person med en konstant Förälder, ett konstant Barn eller en konstant Vuxen som utestänger de båda andra delarna av personligheten, responderar på händelser omkring sig på ett ganska fixerat och förutsägbart sätt. Hans humör är också ganska konstant." (s. 99)

"Spel är så viktiga transaktionella fenomen att Berne har ägnat en hel bok åt dem, sin best-seller Games people play (Så bär vi oss åt). De flesta spel förorsakar problem. De fördärvar relationer och framkallar disharmoni (...)
Ett spel är en fortlöpande serie av komplementära omedvetna transaktioner som utvecklas mot ett väldefinierat, förutbestämt mål. (...) Spel skiljer sig klart från procedurer, ritualer och tidsfördriv genom två egenskaper: 1 draget av omedvetenhet och 2 lönsamheten. (...) Spel däremot är i grund och botten oärliga, och upplösningen är dramatisk; inte bara i största allmänhet spännande. (...)
Spel är ett sätt att använda tiden för människor som inte står ut med dagdrömmeriets smekningshunger och vilkas Icke-Okay-position gör den slutliga formen för relation, intimitet, omöjlig." (ss.111 f)

"Om det inte finns ett universellt 'bör', kan man inte heller säga att Albert Schweitzer var en bättre människa än Adolf Hitler." (s. 203)

(Ur Thomas A. Harris' bok "Jag är Okay - du är Okay : en orientering i transaktionell analys", fjärde upplagan 1976.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar