onsdag 1 juni 2016

Dagens citat

"Det förefaller naturligt att förutsätta att självmedvetande är en av de saker som skiljer människorna från djuren: vi har rätt att förutsätta att djuren visserligen har bekantskap med sinnesdata, men aldrig blir medvetna om denna bekantskap. Jag menar inte att de tvivlar på huruvida de existerar, utan att de aldrig har blivit medvetna om att de har sinnesförnimmelser och känslor och därför inte heller om att de själva, subjektet för deras sinnesförnimmelser och känslor, existerar." (s. 42)

"Det måste till att börja med erkännas att det förhållandet att två ting ofta påträffas tillsammans och aldrig åtskilda inte i och för sig räcker till att på ett bindande sätt bevisa att de kommer att uppträda tillsammans i det nästa fall vi undersöker. Det bästa vi kan hoppas på är att ju oftare de bägge tingen påträffas tillsammans, desto sannolikare blir det att de skall påträffas tillsammans en annan gång, och att om de påträffas tillsammans tillräckligt ofta, sannolikheten nästan skall uppgå till visshet." (s. 54)

"Filosofin kan med rätta göra anspråk på att den minskar risken för misstag och att den i vissa fall gör risken så liten att man i praktiken kan bortse från den. Att göra mer än så är inte möjligt i en värld där misstag måste inträffa, och mer än så skulle ingen klok förespråkare för filosofin vilja göra anspråk på att ha åstadkommit." (s. 119)

(Ur Bertrand Russells bok "Filosofins problem", pocketupplagan 1968.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar