fredag 10 juni 2016

Dagens citat

"I en kultur, vars ständiga problem är intellektets överutveckling på bekostnad av energi och sensuell begåvning, är analysen intellektets hämnd på konsten." (s. 9)

"Konst inte bara handlar om någonting, det är någonting. Ett konstverk är ett ting i världen, inte bara en text eller en kommentar om världen." (s.22)

"Stilen är ett konstverks beslutsprincip, konstnärsviljans signatur." (s. 34)

"Rilke beskrev konstnären som den som strävar 'efter att utvidga de olika sinnesförnimmelsernas områden' och McLuhan kallar konstnären 'en expert på sensorisk medvetenhet'." (s. 256)

(Ur Susan Sontags bok "Konst och antikonst", 1969.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar