torsdag 9 juni 2016

Dagens citat

"Det är i själva verket inte det växande antalet människor i världen som ger upphov till våra nuvarande bekymmer för jordens befolkningstal. Det är i stället så att alla människor på jorden nu är tvungna att leva alldeles inpå varandra på grund av den allas inblandning i varandras liv som den elektriska tekniken har fört med sig." (s. 42)

"(...) utan gravyrer och andra slags tryck, och utan tryckta kartor och konstruktioner, skulle den moderna vetenskapens och teknikens värld knappast ha existerat." (s. 151)

"Spel är något slags konstgjort paradis som Disneyland, eller något slags utopisk vision med vars hjälp vi omtolkar och kompletterar meningen med våra dagliga liv. Genom spelen har vi funnit upp sätt att på ett icke specialiserat vis leva med i vår tids drama i stort." (s. 227)

"Ett viktigt drag i utvecklingen under elektricitetens epok är att det har skapats ett globalt nät av momentan information som till sin beskaffenhet har mycket gemensamt med det centrala nervsystemet. Vårt centrala nervsystem är inte blott ett elektriskt system, det bildar också ett enda enhetligt upplevelsefält." (s. 337)

(Ur Marshall McLuhans bok "Media : människans utbyggnader", 1967.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar