lördag 18 juni 2016

Dagens citat

"Den första människa som gjorde ett verktyg, som gav stenen en ny form så att den kunde tjäna människan, var den första konstnären." (s. 35)

"Konsten, som lyfter människan upp ur en splittrad till en helgjuten tillvaro, som hjälper henne att genomskåda verkligheten, som inte bara ger henne styrka nog att fördra den, utan också ökar hennes vilja att göra den mänskligare, mer människovärdig, denna konst är en samhällelig nödvändighet." (s. 49)

"Kafka - desperat ensam - trodde i grund och botten inte på framsteg, utan bara på en evig upprepning av samma saker. Brecht trodde att det nya måste komma - trots allt." (s. 103)

"Människan kommer aldrig att bli dömd till paradisiskt stillastående, utan hon kommer alltid att sträva efter att bli mer än hon kan bli, kommer alltid att göra uppror mot de begränsningar som ligger i hennes natur, alltid att söka nå ut över sig själv, alltid att kämpa för odödlighet." (s. 226)

(Ur Ernst Fischers bok "Konstens nödvändighet : en marxistisk analys", 1971.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar