söndag 26 juni 2016

Dagens citat

"Som det oändliga väsendet med en oändlighet av attribut uppfattar Spinoza substansen Gud. Spinozas Gud är därför inte personlig, utan det väsen som ligger till grund för allt och omfattar allt, och inte kan tilläggas mänskliga egenskaper." (s. 65) 

"Upplevelsen av existensen som människans verklighet är kärnan i den moderna existensfilosofin.
Sören Kierkegaard är den förste som har gett existensbegreppet detta delvis nya innehåll. 'Subjektivitet', 'existens', 'existentiellt tänkande' blir hos honom kampbegrepp som står i klar och medveten opposition till Hegels filosofi." (s. 220)

(Ur H. K. Schjelderups och A. H. Winsnes' bok "Europas filosofi : från medeltiden till nutiden", 1965.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar