måndag 6 juni 2016

Dagens citat

"Till skillnad från alla andra visuella bilder är ett fotografi inte en återgivning, en imitation eller en tolkning av sitt föremål, utan ett faktiskt spår av det." (s. 61)

"Från första början av sin karriär var Turner ytterligt äregirig och oförställt konkurrensinriktad. Han ville bli erkänd inte bara som den störste målaren i sitt land och sin tid, utan som en av de största i alla tider. Han betraktade sig själv som Rembrandts och Watteaus like. (...) Denna tävlingsinstinkt åtföljdes av en uttalad benägenhet för misantropi och gnidighet." (s. 158)

(Ur John Bergers bok "Konsten att se", pocketupplagan 1987.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar