tisdag 21 juni 2016

Dagens citat

"Sartres frihetslära vittnar om föga sinne för den svaga och avvikande människan. Det är en obarmhärtig inställning som kommer till uttryck. (...) Livet är en djungel där man antingen härskar eller behärskas. Barmhärtighet och medkänsla hör vi aldrig talas om, kärleken är en absurd idé, och våld kan vara ett medel till inre frigörelse." (s. 59)

"(...) värdenihilismen (...) För det första är det oriktigt att normativa satser alltid uttrycker känslor, eller att de nödvändigtvis gör det i högre grad än faktuella satser. (...) Huruvida en sats uttrycker känslor beror inte på om den är normativ eller faktuell, utan på om den berör ett känsligt och kontroversiellt ämne, och på om den som uttalar satsen har känslor förbundna med saken som han inte håller tillbaka. För det andra är det oriktigt att en sats som uttrycker känslor inte kan vara sann eller falsk." (s. 144)

"Socialdarwinismens - och nazismens - lära om att den starke skall härska över den svage, och att den svage är föraktlig därför att han låter sig behärskas, är uttryck för tendenser som är djupt förankrade i våra västerländska demokratier, och i oss själva." (s. 210)

"Om vi inte menar detta, måste vi nämligen hävda att den som inte klarat sig i konkurrensen har sig själv att skylla, han fick samma chans som vi andra men tog inte vara på den. Men hur vet vi att han var i stånd att utnyttja chansen? Kanske han inte uppfattade den lika klart som den som begagnade sig av den? Skall vi förebrå honom för att han inte uppfattade tillräckligt klart? Kanske var han inte stark nog? Skall vi förebrå honom för att han var svag?" (s. 240)

(Ur Harald Ofstads bok "Vi kan ändra världen : hur bör vi ställa frågorna?", ny upplaga 1990.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar