onsdag 15 juni 2016

Dagens citat

"(...) varje slags värdering, vare sig det gäller människor, föremål, handling eller något annat, förutsätter godtagandet av och måste göras i ljuset av vissa normskalor, regler, principer eller bedömningskriterier." (s. 89)

"Kierkegaard skrev för att befria människor från illusioner." (s. 116)

"Självbedrägeriet består i att låtsas, att vi inte är fria, att vi på något sätt är determinerade, att vi inte kan göra något åt, att vi gör det vi gör eller har den roll, som vi har." (s. 146)

"(...) ideal är definitionsmässigt omöjliga att uppnå." (s. 168)

(Ur G. J. Warnocks och Mary Warnocks bok "Nutida moralfilosofi; Existentialistisk etik", 1970. Citat nr 1 ur bok nr 1 av G. J. Warnock, de övriga ur bok nr 2 av Mary Warnock.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar