söndag 19 juni 2016

Dagens citat

"Som ett medel att åvägabringa gemensam aktion av massor, vid stora arbeten, vid rodd eller militäriska operationer, har därför det rytmiska sinnet - dvs. förmågan att uppfatta tidsindelningen som takt och att ordna de egna rörelserna under denna takt - varit av en ovärderlig nytta i kampen för tillvaron." (s. 43)

"(...) konsten aldrig upphör att undervisa, aldrig upphör att behaga, aldrig upphör att stimulera, och aldrig helt förlorar sin magiska verkningskraft. Det är delvis på grund av dessa egenskaper som konsten intagit, och allt fortfarande intager, en så viktig plats i människornas liv." (s. 46)

"Det är mänskligt att böja sig i medvetandet om sin egen ringhet, men det är endast människan, som utan att krossas förmår erkänna sin ringhet." (s. 127)

"De stora skapande personligheterna ha förstått att lyfta intrycken upp ur deras vardaglighet, och att göra företeelserna till bärare av mänskliga själstillstånd." (s. 174)

(Ur Yrjö Hirns bok "Det estetiska livet", 1964.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar