torsdag 2 juni 2016

Dagens citat

"Komikern får oss att skratta på offrets bekostnad, tragikern får oss att lida som hans medbrottsling; den förre vädjar till de självhävdande, den senare till de självöverskridande känslorna." (s. 142)

"Inuti atomen är våra begrepp om rum, tid, materia och orsakssammanhang inte längre giltiga, och fysiken förvandlas till metafysik med en stark bismak av mystik." (s. 232)

"Jung myntade termen 'synkronitet' för 'det samtidiga inträffandet av två eller flera händelser som är meningsfullt men inte kausalt förbundna'." (s. 245)

(Ur Arthur Koestlers bok "Janus : en sammanfattning", 1981.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar