onsdag 22 juni 2016

Dagens citat

"(...) i hjärnan finns information lagrad som motsvarar 500 uppsättningar av Encyclopedia Britannica" (s. 13)

"Hjärnan hos människor som klarar sig bra på intelligenstestet förbrukar faktiskt mindre energi än hjärnan hos dem som får sämre resultat, och detta anses bero på att nervbanorna fungerar effektivare." (s. 75)

"Magsyran är ett av de starkast frätande ämnen man känner till: den kan lösa upp rakblad och andra små metallföremål på mindre än en vecka." (s. 157)

"Den längsta perioden en människa kan överleva utan föda är omkring 60 dagar. (...)
Utan vätska klarar man sig i genomsnitt bara omkring sex dagar." (s. 164)

(Ur Marc McCutcheons bok "Kompassen i näsan : och andra förbryllande fakta om människan", 1992.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar