fredag 17 juni 2016

Dagens citat

"När mödrarna arbetade, avlämnades barnen till mer eller mindre tillfälliga vårdplatser. Både där och i hemmen var det vanligt att man gav dem gin eller opium i olika former för att de skulle hålla sig lugna." (s.157) [I de engelska textildistrikten under första halvan av 1860-talet - min anm.]

"(...) var en del av Sydafrika sedan gammalt besatt av efterkommande till holländska kolonister, som hade stannat här på vägen till Indien. De livnärde sig mestadels som kreatursuppfödare - de kallades därför boer, holländska för bönder - och behandlade också de infödda som husdjur." (s. 188)

"Man kan datera den svenska socialdemokratins födelse till ett möte som [August - min anm.] Palm höll i Malmö 1882. Men det egentliga socialdemokratiska partiet bildades först 1889." (s. 271)

"I Socialistiska system (1901-02) hävdade Pareto att den klasskamp, som enligt marxistisk uppfattning präglade samhället, inte skulle leda till proletariatets diktatur utan till ett samhälle, som behärskades av dem som talade i proletariatets namn. De skulle utgöra en privilegierad minoritet, som skulle gripa makten på samma sätt som alla andra härskande eliter både förr och senare." (s. 358)

(Ur Erling Bjöls bok "Den tid som flytt : Vår tids kulturhistoria, del 1: före 1914", 1979.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar