fredag 6 maj 2016

Dagens citat

"På grund av att sakernas natur är sådan att vi antingen kan känna till en partikels position eller dess impuls måste vi välja vilken av dessa två egenskaper vi vill bestämma. Metafysiskt sett ligger detta mycket nära påståendet att vi skapar vissa egenskaper därför att vi väljer att mäta dem." (s. 55)

"På den subatomära nivån kan vi inte observera någonting utan att förändra det."

(Ur Gary Zukavs bok "De dansande Wu Li-mästarna : en översikt över den nya fysiken", 1981.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar